PANASONIC GP - 350JA - SV5

PANASONIC GP - 350JA - SV5
PANASONIC GP - 350JA - SV5
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC GP - 350JA - SV5 (Dây điện 15cm)