PANASONIC GP - 350JA - NV5

PANASONIC GP - 350JA - NV5
PANASONIC GP - 350JA - NV5
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC GP - 350JA - NV5 (Dây điện 120cm + phích cắm)