PANASONIC A - 130JTX

Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC A - 130JTX (Tính năng tạo bọt khí)