PANASONIC A - 130JAK

PANASONIC A - 130JAK
PANASONIC A - 130JAK
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC A - 130JAK