PANASONIC A - 130JACK

Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC A - 200JAK